Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбооны форум

 

Аяллын хөтөч тайлбарлагчдын II чуулганы хэлэлцүүлэг

МХТХолбоо нь Аяллын хөтөч тайлбарлагчдын чуулганаар хэлэлцэх асуудлуудыг эрэмбэлж, эрэмбэлсэн асуудлын дагуу бүх хөтөч тайлбарлагч нараас санал асуулга явуулахын тулд маш өргөн дэлгэр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах юм. Тус хэлэлцүүлгээр 10 хүртэлх хүнтэй бүлэг бүрт 1 бүлгийн зохицуулагч очиж, таны тухайн сэдвээр хэлсэн саналуудыг тэмдэглэж авсаар, танд энэ чуулганаар хэлэлцэх бүх асуудалд саналаа өгөх боломж нээгдэх юм.

Хэлэлцүүлгийн сэдэв
 

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо

99168741, 86180226

  • Facebook

©2019 by Mongolian Professional Tour Guides Association.