top of page

АХТ-ын сургалт, зэрэгжилт, стандартын асуудлууд төслийн шатандаа явж байна.

БОАЖЯ, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Аялал жуулчлалын байгууллага /КТО/-тай хамтран “Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг 2019-2020 онуудад хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төслийн хүрээнд Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулан, тус мастер төлөвлөгөөнд үндэслэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх хүрээнд 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-22-ны өдрүүдэд өрөө үйлчилгээ, зочин угтах, асуудал шийдвэрлэх, зочид буудлын менежмент, хүлээн авалт зохион байгуулах, аяллын хөтөч гэсэн үндсэн 6 чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн сургалтанд МХТХ-ны багш Б.Мөнхнаран ажиглагчаар оролцсон бөгөөд жишиг сургалтын агуулга МХТХ-ны сургалтын агуулгатай дүйцэж байгааг дуулгахдаа тун баяртай байна. МХТХ-оос аяллын хөтөч тайлбарлагчийн мэргэжлийн стандарт боловсруулах, зэрэглэл тогтоох, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцон, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.


Чуулганы үеэр БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн н.Одбаяр тус төслийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Чуулгандаа хамрагдаж, бидний ирээдүйд нэн шаардлагатай, чухал мэдээллийг хүлээн аваарай.

Recent Posts

See All

Аялал жуулчлал сэргэж байна, та бэлэн үү?

Аялал жуулчлалын салбар огцом тэсрэлттэй сэргэж байна. 2023 оныг "Монгол улсад зочлох" жил гэж зарлалаа. Одоо ажиллах хүний нөөц, #хөтөч тайлбарлагчаа бэлдэх цаг хоолойд тулаад ирлээ. МХТХолбооноос хө

Comments


bottom of page