МХТХ 2020 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцуулж байна.Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо нь гишүүддээ үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус мэргэжлийн холбооны хэлбэртэй төрийн бус байгууллага юм.

Аяллын хөтөч тайлбарлагчдын нийтлэг, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, төлөөлөх, мэдлэг боловсрол, ур чадвар олж авахад мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө, сургалт, арга зүйгээр хангах, сурталчлах, ажлын байрны нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог бий болгох замаар ур чадвартай ажилтан болоход нь чиглүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхийн төлөө аялал жуулчлалын салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилготой.

2020 оны онцлох үйл явдлуудыг танилцуулсныг дараах веб хуудаснаас уншина уу.