Монголын аяллын хөтөч тайлбарлагчдын нэгдсэн мэдээллийн сан

Монгол улсад хэдэн хүн аяллын хөтөч тайлбарлагчаар ажиллаж байгааг хараахан тогтоогүй байна. Иймд МХТХолбооноос тус мэргэжлээрээ идэвхтэй ажиллаж байгаа АХТ-ын тоог гаргах ажлыг Монголын тур операторуудын тусламжтайгаар гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. Та өөрийн компанид ажилладаг аяллын хөтөч тайлбарлагчдыг бүртгүүлнэ үү. Тус мэдээллийг зөвхөн нэгдсэн статистик гаргах зорилгоор ашиглах бөгөөд хувь хүн ба байгууллагын нууцыг чандлан хадгална. Хүн тус бүрийг оруулаад илгээх товчийг дарна уу. Баярлалаа.

 

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо

99168741, 86180226

  • Facebook

©2019 by Mongolian Professional Tour Guides Association.