top of page

2023 он

|

Ulaanbaatar

Дэмжигч гишүүн байгууллагаар элсэх

Мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагчдын холбооны сургалт, үндсэн үйл ажиллагаа, төгсөгчдийн талаар мэдээлэл дэмжигч гишүүн байгууллагад илүү нээлттэй.

Бүртгэл хаагдсан.
Бусад эвентийг үзэх
Дэмжигч гишүүн байгууллагаар элсэх
Дэмжигч гишүүн байгууллагаар элсэх

Огноо

2023 он

Ulaanbaatar, Жуулчны Гудамж 1, Ulaanbaatar, Mongolia

Дэлгэрэнгүй

МХТХолбооны дүрмээс....

5.2.4 Дэмжигч гишүүн байгуулагын эрх үүрэг

5.2.4.1 МХТХ-ны албан ёсны цахим хуудасны хамаарах хэсэгт өөрийн байгууллагын танилцуулгыг байршуулах эрхтэй

5.2.4.2 МХТХ-ны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцаж, зохион байгуулагдах арга хэмжээ сургалтын хөтөлбөрийн талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй, шуурхай авах эрхтэй.

5.2.4.3 МХТХ-ноос зохион байгуулагдах аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, сургалтанд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хамрагдах эрхтэй.

5.2.4.4 МХТХ-ны гишүүний татвараа тогтоосон хугацааны дагуу төлөх үүрэгтэй.

5.2.4.5МХТХ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах үүрэгтэй.

5.2.4.6 МХТХ-ны дүрэм, холбогдох журмуудыг мөрдөх үүрэгтэй.

5.2.4.7 МХТХ-ны гишүүдийг хүндэтгэж, эрх тэгш харилцах үүрэгтэй.

Найзууддаа хэлэх

bottom of page