Be a Better Guide

Мэдлэгт дусал нэмэр. Аяллын хөтөч нарт хэрэгтэй байж болох Англи хэл дээр явагддаг хэдхэн подкастыг доор орууллаа. Та бүхэнд бусад хөтөч...

Монгол адууны зүс

Монголчууд адуугаа бичиж тэмдэглэснээр 256, бичигдээгүй 500 гаруй төрлөөр зүсэлдэг. Иймд Монгол адуундаа хамгийн түгээмэл таарах зүсийг Англ

Бурханы шашны 40 үг хэллэг

Amitabha -- Авид бурхан Ananda -- Бурхан багшийн үнэнч шавь, үеэл Arhat -- Найдан, 16 Найдан Asuras -- Асур - Эх болсон 6 зүйлийн 2 дахь ерт

6 дахь мэдрэхүй - Англи хэлний орчуулга

Итгэдэг, итгэдэггүйгээсээ үл хамааран янз бүрийн шашин, үзэл бодолтой холбоотой орчуулга хийхийг алийг тэр гэх вэ. 6 дахь мэдрэхүйтэй...

Геологи, палеонтологийн сургалт

Палеонтологи, геологийн сургалтанд аяллын хөтөч тайлбарлагчаар ажилладаг 41 хүн, МХТХ-ны 11 сургагч багш нар нийт 53 суралцагч хамрагдсан...

2019 оны Ур чадварын сургалтын 3-р ээлж

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо “Аяллын Хөтөч Тайлбарлагчийн Ур Чадвар Олгох” 2019 оны гурав дахь сургалтаа 3 дугаар сарын 11-нээс...

2019 оны Ур чадварын сургалтын 2-р ээлж

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо “Аяллын Хөтөч Тайлбарлагчийн Ур Чадвар Олгох” 2019 оны хоёр дахь сургалтаа 2 дугаар сарын 11-нээс...

Ур чадварын сургалт 2019 оны 1-р ээлж

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо “Аяллын Хөтөч Тайлбарлагчийн Ур Чадвар Олгох” 2019 оны эхний сургалтаа 1 дүгээр сарын 7-26-ны...

1
2