top of page

Таны бүртгэлийг хүлээж авлаа. 

Таныг сургалтанд хамрагдах хүсэлтийг бүртгэж авлаа. 2-3 хоногт тантай холбогдож ярилцлагын цаг, мэдээллийг өгнө. Баярлалаа.

bottom of page