2023 оны 1 сарын 16-нд "Ур чадвар олгох сургалт" дахин эхэлнэ. 

МХТХ

%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582_edited_edited.jpg

УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ

Зохион байгуулагдах хугацаа: 1 сарын 16, 3 сарын 13 өдрүүдэд эхэлнэ.

АГУУЛГА

 • Аяллын хөтөч тайлбарлагч гэж хэн бэ? Удиртгал, танилцуулга,

 • Аялал жуулчлалын тухай суурь ойлголт, төрөл, чиг хандлага, тогтвортой аялал жуулчлал - лекц

 • Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн тайлбар хийх техникүүд – цуврал семинар,

 • Музей, явган, хотын автобустай аяллын онол, дадлага,

 • Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн хуваарьт ажил – цуврал семинар,

 • Жуулчны аюулгүй байдлыг хангах, ослын тохиолдлууд, санал гомдол, асуудал шийдвэрлэх – онол, семинар,

 • Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн биеэ авч явах соёл, даган мөрдөх ёсзүй, зан төлөвшил - лекц

 • Аялал жуулчлалын хууль ба салбарынхантай хамтран ажиллах зэрэг болно.

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

 

 1. Ур чадвар, техник олгох олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн цогц хөтөлбөр,

 2. Дэлхийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоодын Нийгэмлэгээс бэлтгэгдсэн үндэсний сургагч багш нар,

 3. Оролцоонд суурилсан, онол дадлага хосолсон сургалт.

 

ШААРДЛАГА

 

 1. Хөтөч тайлбарлагчаар ажиллах чин хүсэлтэй, зөв хандлагатай байх,

 2. Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх.

 

БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Бүртгэлийн маягт бөглөнө. Холбоо барих утас : 86180226, 99168741

 2. info@mptga.org

 

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД

 1. Сургалтын төлбөр хэд вэ? Төлбөрийн дүн одоохондоо гараагүй байна. 12 сард энэ хуудсыг шалгана уу. МХТХолбооны гишүүдэд 10% хөнгөлөлттэй. 

 2. Ямар хэл дээр явагдах вэ? – Сургалтын үндсэн агуулга Монгол хэл дээр боловч, ихэнх семинар, дадлагыг өөрийн эзэмшсэн гадаад хэл дээр явуулна.

 3. Ярилцлаганд хэрхэн бэлдэх вэ? – Онцгойлон бэлдэх шаардлагагүй. Өөрийн эзэмшсэн гадаад хэл дээр яагаад хөтөч тайлбарлагчаар ажиллах хүсэлтэй байгаа тухайгаа ярьж, багш нарын асуусан хялбар асуултуудад хариулах.

 4. Эцсийн шалгалтанд тэнцээгүй бол яах вэ? – Дахин бэлдэж байгаад шалгалт өгч, сертификатаа авч болно.

АХТ-ЫН СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Зохион байгуулагдах хугацаа: 2023 оны 3 сард тов гарна. 

АГУУЛГА

 • Улс төрийн тогтолцоо, хүн ам, эдийн засаг, гадаад харилцаа

 • Монголын түүх ба археологи, хүн чулуу, буган чулуу, хотын тууриуд,

 • Дэлхийн шашин, Бурхны шашин, бөө мөргөлийн зан үйл, шашны урлаг ба дэлхийд гайхагдсан сод бүтээлүүд, сүм хийдийн барилга архитектур - Орчуулгын дадлага /Англи хэл дээр/

 • Монгол угсаатан, бахархалт соёлын өв, ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн өвүүд - Орчуулгын дадлага /Англи хэл дээр/

 • Зэрлэг ан амьтан, шувуу, ургамлын талаар жуулчдад тайлбар хийх, 

 • Нүүдлийн соёл ба Монгол мал аж ахуй, 

 • Геологи, он цагийн үечлэл, давхаргазүй, өвөрмөц газарзүйн тогтоцууд, палеонтологи, Монголын гайхамшигт олдворууд - Орчуулгын дадлага /Англи хэл дээр/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

 1. ШУ-ы академийн мэргэжилтнүүд лекц уншина. 

 2. Мэргэжлийн хөтөч тайлбарлагчийн сургагч багш орчуулгын дадлага хичээл орно. 

 3. АХТ-ын эзэмших мэдлэгийн өргөн цар хүрээг хамарна. 

 

БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Бүртгэлийн маягт бөглөнө. Холбоо барих утас : 86180226, 99168741

 2. info@mptga.org

 

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТУУД

 1. Сургалтын төлбөр хэд вэ? – Хөтөлбөрийн тов гарах үед энэ хуудсыг шалгана уу. МХТХолбооны гишүүдэд 5%-ийн хөнгөлөлттэй. 

 2. Ямар хэл дээр явагдах вэ? – Сургалтын үндсэн агуулга Монгол хэл дээр боловч, орчуулгын дадлага хичээл Англи хэл дээр явагдана.

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

Тусгай захиалгаар

АГУУЛГА

 • Хээрийн аяллын сургалт

 • Анхны тусламжийн сургалт

 • Шувуу ажиглах аялал

 • Ангийн аялал

 • Уулын аялал

 • Дугуйн аялал

 • Морь, тэмээний аялал

 • Мотоциклийн аялал


ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

 1. Байгууллага хамт олны тусгай захиалгын дагуу хөтөлбөр боловсруулан мэргэжлийн туршлагатай багш нар хичээл заана. 


БҮРТГҮҮЛЭХ

 1. Бүртгэлийн маягт бөглөнө. Холбоо барих утас : 86180226, 99168741

 2. info@mptga.org