top of page
Ажлын хэсэг.jpg

Маркетингийн ажлын хэсэгт нэгдэх

Аяллын хөтөч тайлбарлагчиддаа салбарын мэдээ, мэдээллийг Холбооны вебсайт, олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан хүргэх

Сургалтын ажлын хэсэгт нэгдэх

Үндэсний сургагч багш нартай хамтран сургалтын зохион байгуулалтын ажилд туслалцан, туслах багшаар ажиллах

Эвент, үйл ажиллагааны ажлын хэсэгт нэгдэх

МХТХ-оос зохион байгуулдаг арга хэмжээ, эвентийн зохион байгуулалтын ажилд туслалцаа үзүүлэх

Судалгааны ажлын хэсэгт нэгдэх

АХТ-ын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудлыг холбогдох албан тушаалтнуудад өргөн барихтай холбоотой судалгааны ажлыг хариуцаж буй багт нэгдэн орох судлаачдыг урьж байна.

Ажлын хэсэгт нэгдэх

Та аль ажлын багт, хэзээ нэгдэх боломжтой тухайгаа бичиж, хүсэлтээ илгээх буюу холбооны утсаар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

Thanks for submitting!

bottom of page