Search

МХТХ тур операторууддаа зориулсан сургалтын багц гаргалаа

Updated: Nov 15, 2019

Аяллын хөтөч тайлбарлагч, жолооч тэргүүтэй компанийхаа ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгуулж байгаа тур операторуудад зориулан богино хугацааны багц сургалтууд санал болгож байна. Тус багцууд нь аяллын хөтөч тайлбарлагчийн ажилд зайлшгүй шаардагдах техник, ур чадвар, арга хэрэгслүүдийг олгох зорилготой юм.

Сургалт тус бүрийг Дэлхийн Аяллын Хөтөч Нарын Холбоодын Нийгэмлэгээс итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр, мэргэшсэн сургагч багш нар хамтран заана.


Нэг удаагийн сургалтанд 25 хүртэлх оролцогчидтой байна. Семинар, дадлагатай хичээлүүдэд оролцогчдын тоо 25-аас илүү гарахад сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлдөг. Багш нар мэргэшсэн хичээлээр хуваарилагддаг. Гэхдээ таньд өөрийн сайн таних багшаар хүссэн хичээлээ заалгах боломж бий. Хичээлийн дэлгэрэнгүй агуулгатай танилцахыг хүсвэл info@mptga.org хаягаар имэйл бичиж, дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийг хүлээн авна уу.#tourguide #training

 

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо

99168741, 86180226

  • Facebook

©2019 by Mongolian Professional Tour Guides Association.