Монгол адууны зүс

Монголчууд адуугаа бичиж тэмдэглэснээр 256, бичигдээгүй 500 гаруй төрлөөр зүсэлдэг. Иймд Монгол адуундаа хамгийн түгээмэл таарах зүсийг Англиар хэрхэн орчуулахыг орууллаа.

1. Хээр – bay


2. Хар - black
3. Хүрэн - brown


4. Зээрд - chestnut

5, Хонгор - buckskin

6. Шарга - cream

7. Бор - gray

8. Буурал - Dapple gray


9. Алаг - paint/pinto


10. Цоохор - appaloosa

Бусад зүс