Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо

99168741, 86180226

©2019 by Mongolian Professional Tour Guides Association.

 
 
Search

Монгол адууны зүс

Монголчууд адуугаа бичиж тэмдэглэснээр 256, бичигдээгүй 500 гаруй төрлөөр зүсэлдэг. Иймд Монгол адуундаа хамгийн түгээмэл таарах зүсийг Англиар хэрхэн орчуулахыг орууллаа.

1. Хээр – bay


2. Хар - black
3. Хүрэн - brown


4. Зээрд - chestnut

5, Хонгор - buckskin

6. Шарга - cream

7. Бор - gray

8. Буурал - Dapple gray


9. Алаг - paint/pinto


10. Цоохор - appaloosa

Бусад зүс