top of page

6 дахь мэдрэхүй - Англи хэлний орчуулга

Итгэдэг, итгэдэггүйгээсээ үл хамааран янз бүрийн шашин, үзэл бодолтой холбоотой орчуулга хийхийг алийг тэр гэх вэ.

6 дахь мэдрэхүйтэй хүмүүсийг Англиар:

Empahty – Хүн, амьтны мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг үг хэлэхгүйгээр ойлгох, өөртөө буулгаж мэдрэх чадвар

Telepathy – Хүний бодол, сэтгэл хөдлөлийг өөр хүнд үг хэлэхгүйгээр мэдрүүлэх, дамжуулах чадвар

Precognition – Аливаа үйл явдлыг тохиолдохоос нь өмнө урьдчилан төсөөлөх, зүүдлэх, мэдрэх чадвар

Retrocognition – Өнгөрсөнд болсон үйл явдлыг зүүдлэх, төсөөлөх, мэдрэх чадвар

Mediumship – Өөд болсон хүмүүс, үхэгсэдийн сүнс, онгод тэнгэрийн үгийг дамжуулах чадвар

Telekinesis – Оюун ухааны хүчээр юмуу энерги ашиглан биеэ хөдөлгөхгүйгээр биетийг хөдөлгөх чадвар

Apportation – Оюуны хүчээр аливаа биетийг алга болгох, өөр газарт шилжүүлэх чадвар

Clairvoyance – 6 дахь нүд буюу ердийн хүнд харагдахгүй, сонсогдохгүй зүйлсийг мэдэх чадвар. Энэ чадварыг clairaudience буюу сонсох, clairsentience буюу мэдрэх, clairalience буюу үнэртэх, clairgustance буюу амтлах, claircognizance буюу мэдэх гэж төрөлжүүлэн нэрлэдэг.

Dowsing – Ямар нэг тоног төхөөрөмж хэрэглэхгүйгээр үнэт чулуу, ус, газрын тос гэх мэт ховор эрдэнийг олох чадвар

Divinisation – Эргэн тойронд тохиолдох бусад ёр, үзэгдлийг тайлбарлах юмуу тусгай ёслол үйлдэх замаар далд ертөнцтэй холбогдох чадвар

Aura readings – Электромагнетик буюу цахилгаан соронзон орны үйлчлэлээр энергийг мэдрэх чадвар

Phychogrpahy – Өөрийн мэдэлгүй далд ертөнцийн дамжуулах хүчийг бичгээр илэрхийлэх – Монголчуудын ярьж заншсанаар онгод орох

Energy healing – Энерги засах аргаах эмнэх, анагаах чадвар

Scrying – Шил, толь гэх мэт эд зүйлсийг ашиглан 6 дахь мэдрэхүйн хүчийг олж авах чадвар

Recent Posts

See All

Аялал жуулчлал сэргэж байна, та бэлэн үү?

Аялал жуулчлалын салбар огцом тэсрэлттэй сэргэж байна. 2023 оныг "Монгол улсад зочлох" жил гэж зарлалаа. Одоо ажиллах хүний нөөц, #хөтөч тайлбарлагчаа бэлдэх цаг хоолойд тулаад ирлээ. МХТХолбооноос хө

Commenti


bottom of page