УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Та энэ анкетийг бүрэн гүйцэд бөглөснөөр "Ур чадварын сургалтанд" бүртгүүлэх бөгөөд сургалт эхлэхээс 3 хүртэлх хоногийн өмнө МХТХ-оос тантай утсаар юмуу имэйлээр холбогдож ярилцлаганд дуудна.

 

СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Та энэ маягтыг бүрэн бөглөж сургалтанд бүртгүүлнэ үү. Та МХТХолбооны дансанд сургалтын төлбөрийг шилжүүлсэнээр таны сургалтанд хамрагдах эрх үүснэ. Тус сургалт нь агуулгын хувьд "Ур чадварын сургалт"-аас ялгаатай тул таныг сургалтын талаарх мэдээлэлтэй дахин нэг танилцаад энэхүү сургалтанд бүртгүүлэхийг зөвлье.

 

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо

99168741, 86180226

  • Facebook

©2019 by Mongolian Professional Tour Guides Association.