top of page

УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Та энэ анкетийг бүрэн гүйцэд бөглөснөөр "Ур чадварын сургалтанд" бүртгүүлэх бөгөөд сургалт эхлэхээс 3 хүртэлх хоногийн өмнө МХТХ-оос тантай утсаар юмуу имэйлээр холбогдож ярилцлаганд дуудна.

Бүртгэл хүлээн авлаа. Сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө ярилцлаганд дуудна. Баярлалаа.

СУУРЬ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ

Та энэ маягтыг бүрэн бөглөж сургалтанд бүртгүүлнэ үү. Та МХТХолбооны дансанд сургалтын төлбөрийг шилжүүлсэнээр таны сургалтанд хамрагдах эрх үүснэ. Тус сургалт нь агуулгын хувьд "Ур чадварын сургалт"-аас ялгаатай тул таныг сургалтын талаарх мэдээлэлтэй дахин нэг танилцаад энэхүү сургалтанд бүртгүүлэхийг зөвлье.

Таны Суурь мэдлэгийн сургалтанд бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авлаа баярлалаа.

bottom of page