top of page
2024 хуанли.png

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасан "Жуулчны хөтөч - тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түтгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журам"-ыг танилцуулж байна.
2024-02-07

ЖУУЛЧНЫ ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТУУД

УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ

Poster.jpg

ЕРӨНХИЙ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ

STAGE 2.jpg

ТУСГАЙ СОНИРХЛЫН АЯЛАЛ

1184983_806698356012063_1009787674_n.jpg
No upcoming events at the moment

БАЯРТ МЭДЭЭ

406976217_748088474027511_3065946536046838662_n (1).jpg
406904556_748088624027496_1721835592017170536_n.jpg
ЖУУЛЧНЫ ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ БЭЛТГЭХ СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдийн Холбооны "Хөтчийн ур чадвар сургалтад багшлах" 3 дах үеийн сургагч багш нар сургалтаа амжилттай дүүргэн сертификатаа гардан авцгаалаа.

Тус арга хэмжээнд Монголын Үндэсний Музейн захирал Соёл судлалын доктор Д.Мөнхтогоо, МХТХ -г үүсгэн байгуулагч хүндэт гишүүн О. Тулга, АЖМХ -ны албаны дарга М. Нарангэрэл, JamoGrand компанийн төлөөлөл аяллын менежер Цэрэндолгор нар хүрэлцэн ирж оролцов.

Сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан сургагч багш нартаа баярлалаа. Хичээнгүйлж суралцан сургалтаа амжилттай дүүргэсэн төгсөгчдөдөө баяр хүргэе! Аялал жуулчлалын салбарт хүний нөөцийг чадавхжуулж мэргэшүүлэх болон тэднийг төлөөлөх үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе!

Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоог байнга дэмжин хамтран ажилладаг Монголын Үндэсний музей / National Museum of Mongolia хамт олонд болон Чингис Хаан Үндэсний Музейн хамт олонд гүн талархал илэрхийлье. Сургалтыг дэмжин хамтран ажилласан JamoGrand компанийн хамт олонд мөн талархал илэрхийлье!

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад жуулчны хөтөч тайлбарлагчтай холбоотой орсон зүйл, заалтууд

2023-12-08

4.1.9."жуулчны хөтөч-тайлбарлагч" гэж жуулчинд үндэсний түүх, соёл, өв уламжлал, зан заншил, байгаль, газар зүйн онцлог болон шаардлагатай бүх мэдээллийг хүргэж, аяллыг хөтлөн явуулах энэ хуульд заасан шаардлага хангасан хүнийг;

10 дугаар зүйл.Жуулчны хөтөч-тайлбарлагч

10.1.Аялал жуулчлалын мэргэжилтэй, эсхүл хөтөч-тайлбарлагчийн сургалтад хамрагдаж, энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлж үнэмлэх авсан хүн жуулчны хөтөч-тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

10.2.Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэхэд энэ хуулийн 10.1-д заасан шаардлага хамаарахгүй.

10.3.Жуулчны хөтөч-тайлбарлагч дараах үүрэгтэй:

10.3.1.энэ хуульд заасны дагуу олгосон үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг хэрэглэх;

10.3.2.жуулчныг хууль тогтоомж, үндэсний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, өв уламжлал, зан заншлын талаар үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах;

10.3.3.аялал жуулчлалын байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөх.

10.4.Энэ хуулийн 10.1-д заасан жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журмыг аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

10.5.Энэ хуулийн 10.4-т заасан жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох чиг үүргийг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд шилжүүлж болно.

26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдтэй холбоотой заалтууд

26.1.Аялал жуулчлалын мэргэжлийн холбоо нь тур оператор, аяллын агент, аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага, жуулчны хөтөч-тайлбарлагч, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал эрхлэгчийн нэгдэл бүхий, ашгийн төлөө бус нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байна.
 

6.1.Аялал жуулчлалын байгууллага нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг жуулчинд үзүүлэх зорилго бүхий, Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан ашгийн төлөө хуулийн этгээд байна.

6.2.Аялал жуулчлалын байгууллагыг дараах байдлаар ангилна:

6.2.1.тур оператор;

6.2.2.аяллын агент;

6.2.3.аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллага.

6.3.Энэ хуулийн 6.2.1, 6.2.2-т зааснаас бусад байгууллага эрсдэл бүхий аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлсэн байна.

6.4.Тур оператор, аяллын агент энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдэд бүртгүүлсэн байна.

6.6.Энэ хуулийн 6.5-д заасан журмын дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын зэрэглэлийг энэ хуулийн 26.1-д заасан нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд олгоно. 

Цааш унших

Add your own content here. Click to edit.

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасан “Жуулчны хөтөч-тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журам”-д санал авч байгаа.

Жуулчны хөтөч тайлбарлагч та бүхэн доорх хаягаар хандаж холбогдох хүн рүү мэйл бичиж саналдаа идэвхтэй оролцоорой.

2023-12-08

МХТХ ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД

МХТХ-ны үйл ажиллагааг дэмжигч гишүүн байгууллагуудын жагсаалттай эндээс танилцана уу.

МХТХ-ны дэмжигч гишүүн байгууллагууд нь Холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг нэн түрүүнд хүлээн авах,  сургалт үйл ажиллагаанд хөнгөлөлт эдлэх, вебсайт дээр өөрийн мэдээллээ хүртээх, шинээр амжилттай төгссөн суралцагчдын талаар мэдээлэл хүлээн авах зэрэг онцгой давуу эрх эдэлдэг дэмжигч, хандивлагч байгууллагууд юм. Та МХТХолбоонд Дэмжигч гишүүнээр элсэхийг хүсвэл имэйл бичиж бидэнтэй холбогдоно уу.