top of page
2024 хуанли.png

2024 онд жуулчны хөтөч танд хууль ёсны дагуу ажлаа үргэлжлүүлэн хийхэд шаардлагатай мэдээллийг хүргэж байна. 

1. 2024 оны улирал эхлэхээс өмнө бүх хөтөч тайлбарлагч нар Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 10.1-д заасны дагуу Аялал Жуулчлалын Мэргэжлийн Холбоо НЭЗХЭ-д бүртгүүлнэ. Бүртгэлийн хураамж 20000 төгрөг байна. 

2. 2024 оны 4-р улиралд жуулчны хөтөч тайлбарлагчийн ангилал, зэрэглэл тогтоолгож, үнэмлэх авах шалгалт өгөх хүсэлтэй хөтөч нар 1.Иргэний үнэмлэх, 2. Сургалтын сертификат, 3. Өнгөт гэрэл зураг, 4. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт, 5. Хэлний түвшин тогтоох сертификат бүрдүүлэн АЖМХолбоо НЭЗХЭ-д бичгээр болон цахимаар хүсэлт өгнө. Шалгалтын хураамжийг "Жуулчны хөтөч тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түтгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журмын" 3.8 дугаарт заасны дагуу шалгуулагч өөрөө хариуцна. Хураамжийн хэмжээ: 150000 төгрөг байна.

3. Шалгалт болохоос 45 хоногийн өмнө АЖМХолбоо НЭЗХЭ-ээс шалгалтын тов, бүртгэлийн хураамжийн талаар мэдээлэл нийтэд түгээнэ. Ур чадварын шалгалт 50, ерөнхий мэдлэгийн шалгалт 50, нийт 100 оноо цуглуулна. Үүнээс нийлээд 70 оноонд хүрсэн бол үнэмлэх олгоно.

4. АЖМХолбоонд жуулчны хөтөч тайлбарлагч нар сайн дурын үндсэн дээр гишүүнээр элсэнэ. Гишүүнчлэлийн хураамж 600000 төгрөг байна. АЖМХолбооны гишүүн хөтөч ангилал, зэрэглэл тогтоох шалгалтанд орох бол нэмж шалгалтын хураамж төлөхгүй. 

5. АЖМХолбооны гишүүн болсноор: Салбарын мэдээлэл, хөтөч тайлбарлагч нартай холбоотой эрх зүйн мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авна. МХТХолбоо буюу салбар холбоогоор дамжуулан даатгалын сан бүрдсэн үед ослын даатгалд хамрагдаж болно. МХТХолбооны сургалтуудад хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах буюу зарим сургалтанд үнэ төлбөргүй хамрагдаж болно. АЖМХолбоотой хамтран ажиллах гэрээтэй аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудаас онцгой урамшуулал, хөнгөлөлт эдэлнэ. АЖМХолбооны Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн сонгуульд төлөөллөөр дамжуулан санал өгөх эрхтэй болно. Улмаар салбарын хөгжилд өөрийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

2024.04.15

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасан "Жуулчны хөтөч - тайлбарлагчид үнэмлэх олгох, сунгах, түтгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох болон мэргэжлийн ур чадварын зэрэглэл тогтоох журам"-ыг танилцуулж байна.
2024-02-07